M

W Zamku Ujazdowskim - centrum informacji o sztuce

w CSW prowadzone są prace nad organizacją krajowego systemu informacyjnego w dziedzinie sztuki współczesnej, nr 136