"Cienie i zakryte ciało ale jest sierpień myślmy o przyrodzie"

Tekst do wystawy Teresy Gierzyńskiej pt. "Cienie i zakryte ciało ale jest sierpień myślmy o przyrodzie", zrealizowanej w Małej Galerii ZPAF-CSW w 1991 roku.
M