David Nash. Sculpture. Leon Tarasewicz. Painting

wystawa 25.10-26.11.1991 kurator i wstęp - Milada Ślizińska teksty - Julian Andrews, Andrzej Kisielewski noty biograficzne
M