rejestracja festiwalu

Zapis pierwszego zrealizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydarzenia artystycznego. Seminarium odbywało się w dniach 22-27 listopada 1988. Użyte w nazwie słowo „seminarium” miało znaczenie metaforyczne, podkreślało poznawczy charakter projektu. Choć obejmował on także typowe spotkania seminaryjne z udziałem teoretyków sztuki i artystów, był raczej czymś w rodzaju festiwalu sztuki współczesnej, związanego z ideami międzynarodowego ruchu artystycznego Fluxus, którego wybitnym przedstawicielem był Emmett Williams, amerykański artysta przez wiele lat mieszkający w Berlinie. Artyści Fluxusu przekraczali tradycyjne podziały między dziedzinami sztuki. Ich działania charakteryzowała spontaniczność, specyficzny rodzaj humoru i bezpretensjonalnej poezji, wykorzystanie elementu przypadku, a także dążenie do zniesienia granicy między sztuką a życiem codziennym. W Międzynarodowym Seminarium Sztuki w 1988 roku wzięło udział wielu wybitnych artystów, m.in.: Ay-O (Takao Iijima) z Japonii, Nan Hoover z Holandii, Joan Logue z USA, Charles Hooker z Anglii, a z Polski Roman Opałka, Włodzimierz Borowski, Zbigniew Warpechowski, Andrzej Dłużniewski, Akademia Ruchu, Andrzej Mitan i Cezary Staniszewski. Artyści prezentowali swoje prace na wystawie w surowych, niewykończonych pomieszczeniach Zamku, ale także w studenckich klubach Stodoła i Park oraz w auli Politechniki Warszawskiej, gdzie odbyły się performanse Romana Opałki, Beernarda Heidsiecka, Charlesa Hookera oraz wspólny performans Emmetta Williamsa i Ay-O. Film zawiera obszerne fragmenty zapisów performansów na terenie Zamku: Cezarego Staniszewskiego z udziałem Andrzeja Mitana i Tadeusza Sudnika, Joanny Czerwińskiej, Włodzimierza Borowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego oraz akcji Akademii Ruchu. W filmie wykorzystano także fragmenty wideo Joan Logue prezentowanego w trakcie pokazu w Klubie Park.
M