Biblioteka

Biblioteka mieści się na parterze Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Sali Nordyckiej.

Jest to miejsce otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych kulturą, a przede wszystkim sztuką współczesną. Stwarza doskonałe warunki zarówno do pracy naukowej, rozwoju własnych zainteresowań, jak i odpoczynku.

Księgozbiór, w dużej części unikatowy, liczy blisko 20 000 woluminów. W jego skład wchodzą katalogi wystawowe, monografie artystów oraz opracowania z dziedziny sztuki i szeroko pojętej kultury. Bogata oferta czasopism polskich i zagranicznych zapewnia dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach i zjawiskach w obszarze sztuk wizualnych.

W Czytelni dostępnych jest 9 stanowisk komputerowych oraz bezprzewodowy internet.

Stan naszych zbiorów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 16 562 woluminy.

Jeżeli chodzi o nowe nabytki, to przykładowo w 2016 r. do zbioru trafiły 224 tytuły, w 2017 117, a w 2018 180.

Prenumerujemy czasopisma zagraniczne m.in. Afterall. A Journal of Art, Artforum, Art Monthly, Art Review, Flash Art, Frieze, Mousse, Metropolis Magazine i wiele innych tytułów.

M