Limited availability. Please contact with us. mediateka@u-jazdowski.pl
previous element next element

Szukając Jezusa / Looking for Jesus

Wideo Katarzyny Kozyry Szukając Jezusa / Looking for Jesus prezentowane w ramach cyklu Video Room (11.02-24.02.2013). Kuratorką projektu była Hanna Wróblewska, przy współpracy Ity Krajewskiej ze strony CSW Zamek Ujazdowski. Wideo jest materiałem roboczym i wynikiem pierwszych spotkań w ramach rozwijanego w następnych latach projektu artystki poszukującej przejawów tak zwanego syndromu jerozolimskiego, próbującej uchwycić jego istotę.
M