M

Paweł Susid

Praca autorstwa Pawła Susida. Komunikaty wpisane w obrazy Susida podszyte są sarkazmem, artysta za pomocą żartobliwej formy celnie puentuje szerokie spectrum zjawisk zaobserwowanych na co dzień w bliższym i dalszym otoczeniu lub sytuacji wyobrażonych. W swoich pracach często komentuje zjawiska społeczne i polityczne, ludzkie zachowania, pragnienia i postawy. Niekiedy jego prace przyjmują charakter refleksyjny czy poetycki.