Chris Barry i Marek Grygiel podczas wernisażu wystawy "Lost in Translation"

Chris Barry (z lewej) i Marek Grygiel podczas wernisażu wystawy pt. "Lost in Translation" w Małej Galerii ZPAF-CSW (5-29.10.1992). Zaprezentowane wówczas zdjęcia były powiększonymi reprodukcjami cyklu Displaced Objects powstałego w 1988 roku. Seria 15 fotografii odnosi się do osobistego, imigranckiego doświadczenia artystki, osoby żyjącej w dwóch rzeczywistościach - polskiej i australijskiej. Tytuł wystawy nawiązje do tekstu Salmana Rushdiego odnoszącego się do słowa "translation".
M