M

Zbigniew Warpechowski podczas performansu "BIS"

Zbigniew Warpechowski podczas performansu "BIS" zrealizowanego 15 października 1981 roku w Małej Galerii PSP-ZPAF. Performans został zaprezentowany tuz przed stanem wojennym. Artysta, po przeniesieniu kamienia, upuścił go, ukląkł i zaczął się biczować. Następnie podpisał kartkę z napisem "porozumienie" po czym gwałtownie zmiął i odrzucił w kąt.