M

Pierwszy porządek

Fragment instalacji Marka Kijewskiego pt. 'Prime Order/Pierwszy porządek". Wystawa prezentowana w Galerii Laboratorium CSW (14.08 - 13.09.1992). Całość wystawy stanowił założony przez autora układ elementów, materiałów i barw, wynikający m.in. ze studiowania pism Pawła Florenskiego. Częścią wystawy był fragment tekstu "Ikonostas i inne szkice" dotyczący kolorów światła oraz fragment z tekstu Charlesa Bukowskiego pt. "All the assholes in this World, and Mine" (Santa Rosa Press, 1978). Na tej wystawie Kijewski po raz pierwszy postanowił dodać tekst jako integralną część instalacji.