22/07/2021

Sakralne tajemnice. Sztuka aborygenów.

Według wierzeń aborygenów mityczni przodkowie ukształtowali pejzaż, stworzyli zwierzęta i rośliny, nauczyli ludzi języków, obrzędów, praw, wprowadzili porządek kosmologiczny. Sztuka aborygenów opowiada te historie. Z jednej strony szczodrze czerpiąc z tradycji, z drugiej jednak śmiało, nowocześnie eksperymentuje.

Wystawa "Sztuka Aborygenów" zrealizowana została  w Piwnicach Zamku Ujazdowskiego. Ekspozycja otwarta była dla publiczności od 4 maja do 30 czerwca 1998 roku. Była ona prezentacją kolekcji Andrzeja Janczewskiego, założyciela Colour Square Gallery w Melbourne. W jej skład wchodziło 60 prac.   

Początki sztuki aborygenów to malowidła na ciele i rysunki na piasku. Do wykonania mozaik, o sakralnym charakterze oprócz piasku używano innych naturalnych materiałów takich jak sucha trawa, pióra, kamienie, patyki. Specjalnością aborygenów jest malarstwo kropkowe. Obrazy powstają z niezliczonej ilości większych i mniejszych punkcików, nanoszonych na płótno lub korę. Przed wzrokiem niewtajemniczonych aborygeni często ukrywają sekretne szczegóły obrazu, ale również znaczenie namalowanego wzoru. Wiele obrazów nawiązuje bowiem do dawnych, tajemnych opowieści i mitów.

Założeniem organizatorów wystawy było pokazanie prac, które funkcjonują w kontekście sztuki współczesnej, a także przybliżenie polskiemu odbiorcy sztukę która zdobywa świat poprzez swoją unikalność i związek ze strefą duchową.

M