M
19/05/2023

Zbigniew Warpechowski: Performance nr 73

"4"

Teatr 77, Łódź, 1980

Performans odbył się w sali teatralnej. Na podłodze o dużej powierzchni leżał szklany sześcian o wymiarach 50 x 50 x 50 cm. Artysta ustawił wokół niego, na krzyżujących się osiach, cztery pulpity zrobione przez siebie z drewna. Na nich ułożył kartki z tekstami, na przeciw siebie: "personalizm""socjalizm" oraz "filozofia""historia". Pod każdym pulpitem leżało inne narzędzie służące do bicia, odpowiadające symbolicznie zapisanemu pojęciu: pałka milicyjna, kabel gumowy, sznur i pas skórzany. Performer czytał teksty, klęcząc przed pulpitami i biczując się kolejnymi "rekwizytami". Pod wpływem bólu zmienił się głos artysty. Po przeczytaniu wszystkich tekstów wypił wodę po czym oddał do tej samej szklanki mocz. To co nie trafiło do naczynia wytarł z podłogi własną koszulą, którą następnie założył na siebie.