M–

Akcja Akademii Ruchu Uczty duchowe

26.11.1993

Polem akcji jest biały obrus o boku 8 metrów na którym ustawiono swoistą martwą naturę złożoną z produktów konsumcyjnych i zabawek. Uczestnicy animują jej elementy za pomocą sznurków. Równocześnie odczytywane są poważne teksty kulturoznawcze.

More