M–

Zofia Kulik: Gotyk Między-Narodowy

5-25.10.1990

 

Wystawa ta trwała w tym samym czasie, co „Kraty" Przemysława Kwieka, od 5 do 25.10.1990. Obydwie wystawy były swoistym zwieńczeniem współpracy artystycznej Zofii Kulik i Przemysława Kwieka (KwieKulik 1971 - 1987).