Jan Sandecki: nowo mianowany zastępca dyrektora

Spotkanie kolegium reprezentującego zespół Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z nowo mianowanym na stanowisko zastępcy dyrektora Janem Sandeckim, który pełnił tę funkcję od lutego 1992 do lutego 1994 roku. Dyrektor Wojciech Krukowski przedstawia swego nowego zastępcę, wręczając mu oficjalny akt nominacji, po czym następuje prezentacja przedstawicieli poszczególnych działów. Materiał pomimo formalnego charakteru wydarzenia jest unikalnym dokumentem oddającym dość swobodną atmosferę spotkań ówczesnego zespołu CSW.

M