Joseph Beuys - dokumenty

Pokaz filmów 22.10.1994 - 30.10.1994

We współpracy z Goethe Institut CSW zorganizowało pokaz filmów Josepha Beuysa, wybitnego niemieckiego artysty i teoretyka sztuki. Znaczącym polem jego działalności była aktywność publiczna polityczna, społeczna, dydaktyczna. Po wczesnym okresie tworzenia rysunków i rzeźb rozpoczął w latach 60. realizowanie akcji (też wspólnie z innymi przedstawicielami ruchu Fluxus, którego był współtwórcą) i environment. W 1986 roku, tuż przed śmiercią, podczas odbierania nagrody miasta Duisburg artysta wygłosił przemówienie, które było swoistym testamentem ideowym podsumowującym jego tezy dotyczące sztuki i świata.

M