Kartografowie. Projekcje geo-gnostyczne

Wystawa zbiorowa „ Kartografowie. Projekcje geo-gnostyczne” (1998) była projektem czterech europejskich centrów sztuki: chorwackiego (Zagrzeb), słoweńskiego (Maribor), budapesztańsiego i warszawskiego. Ekspozycja pokazywała zjawisko artystycznej interpretacji kartografii.

Na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, pokazano 180 prac osiemdziesięciu artystów z całego świata, których interesowała współczesna świadomość geograficzna oraz zmiany jakie w niej zachodzą. Kartografia jest sposobem na przedstawienie świata; w intencji twórców kartografia ma służyć tworzeniu płaszczyzny porozumienia, a nie podkreślaniu istniejących podziałów świata.

Większość prac była pewnym rodzajem zabawy lub gry w skojarzenia. Simone Patterson przedstawiła plan londyńskiego metra nadając stacjom nowe imiona m.in., Kirka Douglasa czy Karola Marksa. Yoko Ono zaproponowała widzom współtworzenie mapy świata. Na stojącym na środku sali globusie każdy mógł dorysować swój własny kontynent lub skorygować granice istniejących już państw.

M