M

Kolekcja 1. Międzynarodowa Kolekcja Sztuki

9.03.1992-10.05.1992

Pierwsza odsłona dzieł sztuki współczesnej ze zbiorów i depozytów CSW noszącej nazwę Kolekcji 1. Wystawa prezentowana była w okresie od 9 marca do 10 maja 1992 roku. Według słów Jarosława Kozłowskiego, kuratora wystawy, celem Centrum Sztuki Współczesnej jest stworzenie stałego, sukcesywnie uzupełnianego i rozbudowywanego zbioru sztuki aktualnej, który charakteryzować się ma przejrzystym, logicznym układem i jasnym systemem odniesień do przemian w kulturze artystycznej II połowy XX wieku i wynikać będzie z aktualnego stanu sztuki. Na wystawę Kolekcji 1 składają się prace 53 artystów polskich i zagranicznych.