Mikołaj Smoczyński. Co outsider może nam powiedzieć o rzeczywistości?

Konferencja
22.03.2013

Zapis konferencji z okazji wernisażu wystawy Mikołaj Smoczyński. Co outsider może nam powiedzieć o rzeczywistości? (22.03-09.06.2013). W konferencji uczestniczyli dyrektor Fabio Cavallucci, Jarosław Kozakiewicz biorący udział w wystawie oraz kuratorka projektu Ewa Gorządek.

M