M

Artyści ze Stetten, wystawa 1992 - dokumenty

Wystawa pt. "Artyści ze Stetten" w dniach  6-30.03.1992

Wystawa "Artyści ze Stetten" była przygotowana przez Laboratorium Edukacji Twórczej CSW i Goethe Institut. Obrazy zostały namalowane przez ludzi, którzy większą część życia spędzili w zakładzie i szkole dla upośledzonych umysłowo w Stetten w Niemczech. Wystawa, prezentowana  juz wcześniej w kilku miejscach w Europie, była świadectwem możliwości ludzi przebywających w ośrodku, gdzie uczestniczenie w warsztatach twórczych stanowi jedną z istotnych metod terapeutycznych.