Piotr Piotrowski: W poszukiwaniu alternatywy. Odpowiadając Beuysowi

Odczyt i dyskusja
05.03.1992

Zapis odczytu Piotra Piotrowskiego „W poszukiwaniu alternatywy. Odpowiadając Beuysowi” w ramach cyklu spotkań „Obrzeża myśli o sztuce”. Cykl, którego celem była prezentacja poglądów na sztukę współczesną spoza głównego nurtu teorii i krytyki, był elementem programu Kino Audytorium prowadzonego przez Edytę Wyżyńską.
Po odczytaniu tekstu przez autora wywiązała się dyskusja dotycząca wzajemnych relacji polityki, sztuki współczesnej, aktywności i tendencji społecznych, w której zabrali głos Jarosław Kozłowski, Anda Rottenberg, Jolanta Ciesielska, Andrzej Dłużniewski, Milada Ślizińska, Wojciech Krukowski i Waldemar Baraniewski. W tle rozmowy słychać miarowe odgłosy prac budowlanych.

 

M