M–

Redukta.

"...Jeśli artysta posługuje się wyłącznie swoją fantazją-jego twórczość pozostanie ograniczona. Kiedy jednak użyje tej fantazji aby pomóc sobie w zrozumieniu istoty rzeczywistości - obecnej, ale niewidocznej-spotka się ze światem, który jest bez granic.Wszyscy zaproszeni artyści wyróżniaja się tym, że obok swoich osiągnięć artystycznych oddziaływują na otoczenie i środowisko. Co ich charakteryzuje i łączy, to konieczność redukowania do minimum sposobów swego wyrażania..." -  z tekstu kuratorskiego wystawy.