Tylko dla twoich oczu / For Your Eyes Only. Sztuka ze Słowenii

 1.03-7.04.1996

W wystawie wzięło udział trzech artystów: Marko A. Kovačič, Damijan Kracina i Franc Purg - rzeźbiarze, którzy odeszli od tradycyjnej formy tej dyscypliny.
Cechą wspólną prezentowanych prac był zwrot ku prywatności i bezpośredni przekaz dla indywidualnego odbiorcy. Tytuł wystawy ma też wymiar ironiczny, bo jego poetycka i poważna forma kontrastuje z mechanizmem pewnej manipulacji wpisanej we wszystkie z prezentowanych prac.

M