M–

Zbigniew Warpechowski: Performance nr 205

"I'm sorry"

28.06.1995

Plasy, Czechy

Artysta biczuje swoje plecy, do których przyklejony jest czarny karton z wyciętym napisem "I'm sorry". Następnie, z przykrytej mięsem twarzy performera zwisa świński ozór, który artysta umieszcza pezpośrednio nad języczkiem małej wagi szalkowej, ustawionej na statywie.
Warpechowski w tym wystąpieniu odnosi się do wydarzeń z 1968 roku w Czechosłowacji i kwestii udzielenia "bratniej pomocy" Czechom przez polskie wojsko.