M–

Zbigniew Warpechowski: Znaki czasu – Improwizacje II

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
10.03.2008

Zapis performansu „Znaki czasu – Improwizacje II” wykonanego przez Zbigniewa Warpechowskiego i Tomasza Stańkę w Lubelskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w dniu 10 marca 2008 roku. Wystąpienie miało charakter dokamerowy, dla zapisu filmowego bez obecności publiczności, pomijając osoby organizatorów.  Działanie było rekonstrukcją pierwszego performansu „Improwizacja” zrealizowanego przez Warpechowskiego i Stańkę w 1967 roku w krakowskim Klubie Rynek 13.