Światło - miłość - spokój

Fotografia pokazana na wystawie Pawła Kwieka pt. "Światło - miłość - spokój" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (23.04 - 13.06.2010). Na zdjęcieu Paweł Kwiek (przy stole, z prwej) pracujący z zaproszoną do działania osobą przy stole do Międzyrysunków w Galerii Ślad, w Łodzi. Tak nazwany mechanizm powstał w 1979 roku. Po obu stronach stołu można było rysować za pomocą metalowych ramion, które wprawiały w ruch trzecie, środkowe ramię wykonujące w ten sposób niezależny rysunek. Po raz pierwszy stół został zaprezentowany w 1980 roku właśnie w łódzkiej galerii Ślad, potem zaginął. W 2008 artysta powtórzył akcję na replice stołu.
M