M–

Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niespełnione wymagania

  • Nie wszystkie filmy posiadają audiodeskrypcję

  • Część materiałów archiwalnych nie posiada opisów alternatywnych.

  • Część  materiałów archiwalnych ma zbyt mały współczynnik kontrastu.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

  • Audyt wykonany w okresie 12 lutego – 24 lutego 2022 r.
  • Kolejny audyt wykonany w dniach 8 września– 11 września 2022 r.

W 2024 r. zaplanowano audyt weryfikacyjny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

e.czuchaj@u-jazdowski.pl