Statystyczny jeleń

wystawa 21.04-3.06.2001 2001 IV
M