Wszystkie muzy w Zamku Ujazdowskim. Za trzy lata otwarcie Centrum Sztuki

nr 74
M