Rysunek autorstwa Ryszarda Grzyba

Reprodukcja rysunku Ryszarda Grzyba.
M