Tytuł nieznany

Koncert zrealizowany przez amerykańską artystkę Miya Masaoka towarzyszący jej rezydencji w ramach programu CSW, Artists-in-Residence Laboratory (październik-grudzień 2011 r.). Odbył się 20.11.2011 r. w Budynku Laboratorium CSW. Na koncert w Laboratorium złożyły się dwie części. W pierwszej, w improwizowanym secie, Masaoka zaprezentowała m.in. laserowe koto własnego autorstwa, w którym wirtualnym strunom przypisany został szereg sampli i przetworzeń. Druga część, z udziałem warszawskich muzyków, poświęcona została projektowi w procesie, nad którym Masaoka pracowała m.in. podczas swojej rezydencji w Warszawie. Miya Masoko: koto, elektronika Julia Kubica: skrzypce Mikołaj Pałosz: wiolonczela Joanna Sokołowska: głos Julia Szproch: głos Robert Bęza, Miya Masaoka: wizualizacje
M