M

Prace z lat 1965-1991

Fotografie z wystawy Zbigniewa Dłubaka pod tytułem "Prace z lat 1965-1991" w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Prezentowane w okresie od 13 marca do 20 kwietnia 1992 roku. Trzy wertykalne serie zdjęć to prace z cyklu "Gestykulacje". Początkiem rozważań teoretycznych i wizualnych dla tej serii były prace malarskie z cyklu Systemy. Na część fotograficzną składały się plansze - na każdej po dwanaście czarno-białych zdjęć gestu dłoni. Poniżej "Gestykulacji" widzimy pięć fotografii przyklejonych bezpośrednio do ściany. To prace z cyklu "Tautologie". Fotografie zostały celowo umieszczone obok fotografowanego przedmitou czy fragmentu przestrzeni. Tymi pracami artysta podejmuje kwestie obrazowania, mechanizmów percepcji, rzeczywistości, świadomości relacji pomiędzy rzeczywistością fizyczną i fotograficzną. Do "Tautologi" został dołączony tekst autora: "Tylko pozornie zestawiam przedmioty z ich widokami rejestrowanymi fotograficznie. Zestawiam właściwie dwa widoki. Podaję w wątpliwość tożsamość widoku z przedmiotem. Zestawienie dwu widoków tego samego przedmiotu ma charakter tautologiczny. Z dwu wątpliwych członów buduję przekonanie o realnym bycie przedmiotów".