Bez dnia i nocy, blisko i daleko

Widok wystawy Sławomira Marca, "Bez dnia i nocy, bliska i daleka" w Galerii Laboratorium w CSW, w dniach 17.01-17.02.1992. Environment zrealizownay w przestrzeni Laboratorium był wynikiem ówczesnych zainteresowań artysty teoriami Algirdasa Greimasa, kwestią poetyzacji włączanej w obręb logiki. Na tą realizację składały się zarysowane węglem płaszyzny ścian koło i kwadrat, oraz formy naprzeciwko okien i drzwi, drewniane kołki - z jednej strony spalone, z drugiej zaostrzone. Na podłodze (układ przypadkowy) ok. 20 głazów owiniętych gazetami i oblepionych gliną. W tle dźwięk przesuwanych i odbijających się kamieni.
M