M

Edward Hartwig podczas wernisażu wystawy "Najnowsze"

Od lewej: Julia Hartwig i Edward Hartwig podczas wernisażu wystawy Edwarda Hartwiga pt. "Najnowsze", w Małej Galerii ZPAF-CSW, prezentowanej w dniach 4 - 28.02.1992.