dokumentacja

Dokumentacja wideo pierwszej witryny internetowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zarejestrowana latem 1997 roku po II warsztatach internetowych „Nowe terytorium ekspresji”. Autorką strony, przy współpracy grafika Assiego Kootstry, była Marta van der Haagen będąca też kuratorką programu internetowego CSW. Mamy specyficzną możliwość surfować (niestety tylko biernie) po archaicznej witrynie CSW z bieżącym programem, stronami wystaw i artystów. Przeklikujemy przez opublikowane na niej prace uczestników warsztatów, widząc realizacje Pawła Althamera, Maurycego Gomulickiego, Katarzyny Górnej, Agnieszki Kaneko, Barbary Konopki, Katarzyny Kozyry, Jacka Loksa, Rafała Szambelana, Elżbiety Skrzypkówny, Uli Śniegowskiej, Roberta Tyski, Marka Wajdy, Piotra Wyrzykowskiego, Moniki Zielińskiej, Magdaleny Frankowskiej, Artura Frankowskiego, Grzegorza Olecha, Krzysztofa Jóźwiaka, Stefana Rutkowskiego, Łukasza Guzka, Ewy Stasikowskiej, Jerzego Caryka. Rejestracja powstała na wypadek problemów z łączem internetowym w trakcie planowanej publicznej prezentacji strony i warsztatów.
M