Galeria Na Ostrowie. Suplement 1987

Wrocław Oddział Muzeum Archidiecezjalnego
M