M

Tadeusz Brzozowski

Dni Kultury Chrześcijańskiej, Galeria Św. Jacka Gdańsk, październik 1989