Okrągły stół

Praca Andrzeja Dłużniewskiego o tytule "Okrągły stół" wykonana została z okazji Seminarium niedługo przed wydarzeniem. Instalacja składała się z kilku części, które po złożeniu stanowiły tytułowy stół na którym leżały w określonym porządku foliowe rękawiczki, wypełnione różnokolorową farbą i różnymi przedmiotami. Dzieło Dłużniewskiego miało wydźwięk polityczno-społeczny: antycypowało bowiem wydarzenie historycze, czyli obrady przy okrągłym stole, które miały miejsce w 1989 roku. Praca prezentowana w Zamku Ujazdowskim w ramach Międzynarodowego Seminarium Sztuki, które odbyło się jesienią 1988 roku w Warszawie, w dniach 22 - 26.11. Prace artystów z Polski i zagranicy (m.in. U.S.A., Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Czechy) związanych z ruchem Fluxus i tworzących w duchu awangardy prezentowane były w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W ramach Seminarium zrealizowane zostały liczne działania performatywne w Zamku Ujazdowskim, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej oraz w klubie studenckim PARK, gdzie odbywały się też dyskusje i wykłady.
M