Materiał dostępny po uprzednim kontakcie z pracownikami Mediateki - zapraszamy mediateka@u-jazdowski.pl

Najnowsze

Edward Hartwig (w środku) oraz Julia Hartwig, ?? i Marek Grygiel podczas wernisażu wystawy Edwarda Hartwiga pt. "Najnowsze", w Małej Galerii ZPAF-CSW, prezentowanej w dniach 4 - 28.02.1992.
M