David Nash. Leon Tarasewicz. Rzeźba. Malarstwo

wystawa 25.10-24.11.1991
M