Nash. Tarasewicz. Rzeźba. Malarstwo

wystawa otwarcie 25.10.1991
M