Kolekcja 2. Międzynarodowa Kolekcja Sztuki. Rejestracja wernisażu.

Rejestracja wernisażu wystawy pt. „Kolekcja 2. Międzynarodowa Kolekcja Sztuki.” Po wprowadzeniu Wojciecha Krukowskiego wystawę w krótkich wypowiedziach przedstawiają jej kuratorzy Jarosław Kozłowski i Piotr Rypson. Resztę materiału stanowią swobodne ujęcia licznie przybyłej wernisażowej publiczności w przestrzeni wystawy.
M