Eko Art'89

Praca Ryszarda Winiarskiego pokazana w ramach wystawy towarzyszącej Międzynarodowemu Spotkaniu Artystów i Teoretyków „Eko-art’89”. Zgromadzono na niej prace twórców zaangażowanych w dyskurs ekologiczny. Przedstawiono instalacje, dokumentacje fotograficzne, rzeźby, obrazy, wideo i in. artystów z Polski, RFN, Francji, Szwecji, Norwegii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Holandii, ZSSR i Berlina Zachodniego, w tym twórców o światowej renomie jak np. Christo.
M