Kolekcja 3. Międzynarodowa Kolekcja Sztuki.Rejestracja wernisażu.

Dokumentacja wernisażu trzeciej odsłony „Kolekcji” (26.04.1996-31.08.1997). Kuratorzy wystawy Wojciech Krukowski i Piotr Rypson w kilku zdaniach prezentują jej założenia. Przy okazji oficjalnie witają uczestników Piątej Konferencji Europejskiej Sieci Centrów Kultury w Obiektach Historycznych, która w tym czasie też odbywała się w Zamku Ujazdowskim. Marlena Sent, uczestnicząca ze strony CSW w konferencji, tłumaczy powitanie na język francuski. Zwrócić może uwagę podziękowanie Dyrektora Krukowskiego dla sponsora tej edycji Kolekcji, którym był koncern tytoniowy Philip Morris. Po przemowach kamera towarzyszy gościom wernisażowym w zwiedzaniu wystawy, w której znalazło się także miejsce dla wydzielonych stanowisk filmu eksperymentalnego, wideo, audio artu oraz prezentacji początków obecności CSW w sieci internetu.
M