M

Tekst autorstwa Ryszarda Grzyba

Tekst Ryszarda Grzyba z wydawanego przez Gruppę pisma pt. "Oj dobrze już" (nr 9, 2002 r.). Nr 9 z kwietnia 2002 roku towarzyszył wystawie "GRUPPA. Przyznajemy się do winy. Prosimy o wybaczenie. Ibiecujemy poprawę", zrealizowanej w Galerii Sztuki Program w Warszawie.