Inauguracja działalności Centrum Sztuki Współczesnej

program użytkowy dla Zamku Ujazdowskiego, obiektów towarzyszących i terenu przyległego jako CSW, 1986 nr 4
M