Bez dnia i nocy, blisko i daleko

Praca wchodząca w skład wystawy "Bez dnia, bez nocy, blisko i daleko" zrealizowanej w CSW Zamek Ujazdowski (16.12.1991-12.01.1992).
M