Tytuł nieznany

Zbiór fotografii przedstawiających prace dwójki artystów: Bożeny Jarodzkiej-Grzyb i Pawła Jarodzkiego.
M