M

Prace z lat 1965-1991

Obiekt fotograficzny pt. "Onona" pokazany na wystawie Zbigniewa Dłubaka "Prace z lat 1965-1991" w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Wystawa prezentowana w okresie od 13 marca do 20 kwietnia 1992 roku.