Sesja AICA 1992

Anda Rottenberg, Ryszard Kluszczyński oraz Kim Levin w trakcie sesji AICA prowadzonej przez Andę Rottenberg.
M